• جنس دسته : روکش پلاستیکی محکم جنس تیغه : فولاد ضد زنگ  طول کلی : 23 سانتی متر طول تیغه : 13 سانتی متر

  205,000تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • جنس دسته : فولاد با چوب جنس تیغه : فولاد ضد زنگ  طول کلی : 22 سانتی متر طول تیغه : 9.5 سانتی متر طول دسته : 11.5 سانتی متر ضخامت تیغه : 3.49 میلی متر عرض تیغه : 3.0 سانتی متر زاویه تیغه : 46 درجه سختی : 58HRC نوع چاقو : تاشو

  158,000تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • جنس دسته : فولاد + چوب جنس تیغه : فولاد ضد زنگ  طول کلی : 20.5 سانتی متر طول تیغه : 9 سانتی متر طول دسته : 11.5 سانتی متر ضخامت تیغه : 2.8 میلی متر عرض تیغه : 2.6 سانتی متر سختی : 55HRC نوع چاقو : تاشو

  0تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • جنس تیغه : فولاد ضد زنگ  طول کلی : 20 سانتی متر طول تیغه : 8.5 سانتی متر طول دسته : 11.5 سانتی متر ضخامت تیغه : 2.5 میلی متر عرض تیغه : 2.7 سانتی متر جنس دسته : فلزی نوع چاقو : تاشو

  143,000تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • جنس دسته : فولاد با چوب جنس تیغه : فولاد ضد زنگ  طول کلی : 20 سانتی متر طول تیغه : 8.5 سانتی متر طول دسته : 11.5 سانتی متر ضخامت تیغه : 2.9 میلی متر عرض تیغه : 2.8 سانتی متر زاویه تیغه : 38 درجه سختی : 55HRC نوع چاقو : تاشو

  120,000تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • جنس دسته : فولاد با چوب جنس تیغه : فولاد ضد زنگ  طول کلی : 22.5 سانتی متر طول تیغه : 9.9 سانتی متر طول دسته :  12.6 سانتی متر ضخامت تیغه : 2.7 میلی متر عرض تیغه : 3.2 سانتی متر سختی : 58HRC نوع چاقو : تاشو

  136,000تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • جنس دسته : فولاد تیتانیومی با چوب جنس تیغه : فولاد ضد زنگ  طول کلی : 21.5 سانتی متر طول تیغه : 9.5 سانتی متر طول دسته :  12 سانتی متر ضخامت تیغه : 2.9 میلی متر عرض تیغه : 2.6 سانتی متر سختی : 59HRC نوع چاقو : تاشو

  135,000تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • جنس دسته : فولاد تیتانیومی جنس تیغه : فولاد ضد زنگ  طول کلی : 20.8 سانتی متر طول تیغه : 9 سانتی متر طول دسته :  11.8 سانتی متر ضخامت تیغه : 2.7 میلی متر عرض تیغه : 2.8 سانتی متر زاویه تیغه : 61 درجه سختی :  58HRC نوع چاقو : تاشو

  144,000تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • جنس دسته : فولاد + چوبی جنس تیغه : فولاد ضد زنگ  طول کلی : 21 سانتی متر طول تیغه : 9 سانتی متر طول دسته :  12 سانتی متر ضخامت تیغه : 3.2 میلی متر عرض تیغه : 3 سانتی متر سختی : 57HRC نوع چاقو : تاشو

  140,000تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • جنس دسته : فولاد + چوبی جنس تیغه : فولاد ضد زنگ 440C طول کلی : 20.3 سانتی متر طول تیغه : 8.5 سانتی متر طول دسته : 11.8 سانتی متر ضخامت تیغه : 3 میلی متر عرض تیغه : 2.8  سانتی متر سختی : 57HRC نوع چاقو : ضامن دار

  150,000تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • جنس دسته : چوب با فولاد  جنس تیغه : استیل ضد زنگ  طول کلی : 17 سانتی متر طول تیغه : 7 انتی متر طول دسته : 10 سانتی متر ضخامت تیغه : 2.7 میلیمتر عرض تیغه : 3.4 سانتی متر زاویه تیغه : 60 درجه  نوع چاقو : تاشو

  142,000تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • جنس دسته : چوب با فولاد  جنس تیغه : استیل ضد زنگ 440C طول کلی : 19 سانتی متر طول تیغه : 6 سانتی متر طول دسته : 13 سانتی متر ضخامت تیغه : 2.8 میلیمتر نوع چاقو : تاشو

  140,000تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • جنس دسته : فولاد ضد زنگ  جنس تیغه : فولاد ضد زنگ  طول کلی : 28.3 سانتی متر طول تیغه : 16 سانتی متر طول دسته : 12.3 سانتی متر عرض دسته : 3 سانتی متر ضخامت دسته : 1.2 سانتی متر ضخامت تیغه : 4 میلیمتر نوع چاقو : دسته دار

  210,000تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • جنس دسته : پلاستیکی جنس تیغه : فولاد ضد زنگ  طول کلی : 29 سانتی متر طول تیغه : 16.5 سانتی متر طول دسته : 12.5 سانتی متر ضخامت تیغه : 2.8 میلیمتر نوع چاقو : دسته دار

  155,000تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • کشور سازنده : آمریکا جنس دسته : پلاستیک  جنس تیغه : فولاد ضد زنگ  طول کلی : 31.75 سانتی متر طول تیغه : 13.97 سانتی متر طول دسته : 17.78 سانتی متر نوع چاقو : دسته دار

  560,000تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • جنس دسته : فولاد و چوب جنس تیغه : فولاد ضد زنگ  طول کلی : 13 سانتی متر طول تیغه : 5.2 سانتی متر طول دسته : 7.6سانتی متر ضخامت تیغه : 2.7 میلیمتر عرض تیغه : 2.6 سانتی متر سختی : 57HRC

  120,000تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • جنس دسته : روکش چوب جنس تیغه : فولاد ضد زنگ  طول کلی : 27.5 سانتی متر طول تیغه : 15 سانتی متر طول دسته : 12.5 سانتی متر نوع چاقو : دسته دار

  200,000تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • جنس دسته : چوب جنس تیغه : فولاد ضد زنگ  طول کلی : 17 سانتی متر طول تیغه : 10 سانتی متر طول دسته : 7 سانتی متر نوع چاقو : دسته دار

  192,000تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • جنس دسته : کامپوزیت جنس تیغه : فولاد ضد زنگ  طول کلی : 21 سانتی متر طول تیغه : 9 سانتی متر طول دسته : 12 سانتی متر نوع چاقو : ضامن دار

  120,000تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • جنس دسته : روکش چوبی  جنس تیغه : فولاد ضد زنگ  طول کلی : 20.5 سانتی متر طول تیغه : 9 سانتی متر طول دسته : 11.5 سانتی متر ضخامت تیغه : 2.5 میلی متر نوع چاقو : تاشو

  140,000تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف