پرداخت انلاین

خریداران تلفن همراه  شماره تلفن و کد ملی که به نام یک نفر باشند را وارد کنید 

مبلغ (تومان):*

نام و نام خانوادگی:*

شماره موبایل:*

توضیحات بابت پرداخت:*

ادرس سفارش:*

کد ملی :

شماره تلفن جهت ریجستری: